Antika | Kapitola 4 - Zlomená žena

12. února 2016 v 10:00 | Enqila |  Antika

Čtvrtá kapitola je na světě, jde to pěkně rychle, když to má člověk napsané předem ovšem brzy mi dojdou kapitoly a to mě konečně donutí k nějaké té větší aktivitě a konečně k zakončení této kapitolovky. Je to vlastně moje první větší dílko s vlastními charaktery. Tak enjoy :3


Dny a týdny pomalu plynuly. Z Acteona se pod Hektorovým bedlivým dozorem pomalu stával schopný válečník. Acteon za celou dobu ani jednou nenavštívil svou rodinu, jenom požádal služebného, aby jim nosil něco lepšího k jídlu a zásoboval je semeny. Sluha se však vždy vrátil se slovy, že byl odmítnut. To tmavovláska jednoho dne donutilo, aby se tam tedy šel podívat sám. Chvíli jenom nervózně hleděl na malý přístřešek, než se po dlouhé chvíli odvážil přijít ke dveřím a zaklepat.
"Nestojíme o milodary," Ozval se ženský hlas za Acteonovými zády. Ihned v něm rozpoznal svou sestru Kassandru. S povzdychem se otočil, aby na ni pohlédl.
"To je tvůj bratr?" Zeptal se vysoký pohledný Řek, v kterém byla jeho sestra zavěšená
"Nemám žádného bratra. Tohle je nějaký cizí muž," Zavrtěla hlavou a její společník se pouze zasmál.
"Měl bych se jít postarat o pole, když…" Žena pouze přikývla a vyvlékla svou ruku z mužovy. Acteon je jenom nechápavě sledoval, to se Kassandra tak brzy vdala?
"Co se stalo?"
"Co je ti po tom? Odešels od nás, tak se nepokoušej najednou starat. Celé týdny ses tu neukázal. Otec se zranil během práce na poli, když se býci splašili. Upadl do horeček a blouznil. Ptal se na tebe, chtěl tě vidět, ale tys ani jednou nevyslyšel mě nebo matku, když jsme k Hektorovi přišly." Přešla k němu, ve tváři bolestný výraz, a uhodila jej pěstí do vypracované hrudi. Acteon ji jenom překvapeně poslouchal. Ony k němu přišly? Musela je jistě vyhnat Helena, když mu o tom nikdo neřekl, ta mrcha!
"Chtěl ti předat svou roli v rodině, ale tys nás opustil!" Pomalu zvyšovala hlas, zatímco jí po tvářích stékaly slzy.
"Já už bratra nemám. Táhni odtud, než ještě přitížíš matce." Neměl slov, snažil se vstřebat tohle poměrně drsné oznámení o smrti otce.
"Prosím, vezměte si to." Natáhl k ní ruce, aby jí podal koš překrytý bílým plátnem.
"Nechceme to a odejdi."
"Kassandro," Oslovil sestru, která si stírala slzy. Nakonec koš s věcmi přijala.
"Odejdi a už se nikdy nevracej! Pliveš na otcovu památku!" S těmi slovy vešla dovnitř, aniž by počkala, co chtěl její bratr říci. Se sklopenou hlavou se tedy vydal nazpátek k Hektorovi, tam kde byl jeho nový domov.

"Acteone, vítejte doma. Hektor váš již očekává ve své pracovně." Uvítal mladíka celkem zvesela jeden z mladých učňů, který se zde zaučoval, aby později mohl obsluhovat i jiné bohaté.
"Příště vážněji." Pokátal mladíka Acteon, i když rád za jeho elán do zvoleného povolání.
"Jistě. Omlouvám se," Sklonil světlovlasý kluk trochu smutně hlavu. Acteon si ho docela dlouho prohlížel. Byl hezký a rozhodně o několik let mladší. Z bílé látky tógy, kterou měl na sobě, mu vyčnívaly snědě opálené končetiny. Možná by se k němu hodila nějaká tmavší, než bílá barva? Nedokázal si pomoct, ale najednou zatoužil vidět mladíka obnaženého. Uchopil jej pod bradou a zvedl mu tvář vzhůru k sobě, aby mu do ní mohl pohlédnout.
"Něco jsem provedl?" Pípl trochu vyděšeně služebník. Pod pravým okem měl malou, z dálky sotva viditelnou, jizvu. Tmavovlásek přejel palcem zlehka po chlapcově spodním rtu.
"Jenom se dívám. Nemůžu snad?" Usmál se Acteon široce na mladíka a nevypadalo to, že by příliš truchlil nad smrtí svého otce. Tady si to ani dovolit nemohl, protože správný muž by přece neplakal!
"Jméno?" Zeptal se, když ho zcela uchvátily sluhovy tmavé oči. Někomu by možná přišly nebezpečné jako hluboké tůně, ale Acteonovi přišly okouzlující.
"Já…" Hlasitě polkl a hleděl na tmavovlasého muže. "… jmenuju se Rheus."
"Rheus." Zopakoval po něm Acteon. "To je hezké jméno." Prohlížel si světlovláskovu krásnou tvář beze stop po vousech.
"Děkuji." Špitnul Rheus. Znachověly mu líce, i když to přes tmavší barvu pokožky nebylo tolik poznat. Moc často mu lidé nelichotili. Zatajil dech, když se k němu začal Acteon pomalu sklánět a on tak cítil dech Hektorova chráněnce na svých rtech, než se tmavovlásek zarazil. Proboha co to udělal? Pustil Rhea.
"Takže v pracovně?" Zeptal se, aby se ujistil. Světlovlásek jenom přikývl a pozoroval záda odcházejícího tmavovláska. Vážně se málem chystal políbit někoho jiného, než byl Hektor?

Do Hektorovy pracovny pomalu utíkal, aby se dostal z té chodby. Z místa, kde koukal na někoho jiného se stejnou chutí ukojit své pudy, jako míval při pohledu na svého staršího milence. Míjel jiné sluhy, ale nevěnoval jim žádnou pozornost, raději. Až po chvíli si uvědomil, že za celou dobu u Hektora neviděl zaměstnanou ženu. Jenom samé muže. Zhrozen ztuhl na místě a jenom nad tím uvažoval. Bral si během osamělých nocí před tím vším některého z nich?
"Děje se něco? Proč tady stojíš a nejdeš dál?" Přerušil tok jeho myšlenek Hektor a zamračil se, když si všiml Acteonovy přemýšlivé vrásky na čele.
"Ach… promiň. Jen jsem se zamyslel, jestli se něco nestalo." Prohlížel si Hektora stojícího ve dveřích pracovny. Ne. On by si určitě nevzal do postele někoho jiného, kromě Acteona.
"I tak vypadáš, že tě něco trápí." Nedalo to staršímu, když okolo něj Acteon prošel.
"To je v pořádku. Rodinné problémy k tobě tahat nebudu a nechci." odbyl jakoukoliv debatu ohledně rodiny. Hektor si pouze povzdychl, ovšem nehodlal na něj nijak naléhat, když to sám Acteon nechtěl říct.
"Dobrá tedy." Přešel ke stolu a vzal do rukou dvě masky, jež na stole ležely. Stříbrnou a zlatou se stuhami, aby držely na hlavě.
"Dostal jsem pozvánku," Natáhl ruku se stříbrnou maskou k Acteonovi.
"Vyzkoušej si ji, ale měla by ti padnout, protože není přes celou tvář." Mladík jenom přikývl a zvědavě si prohlížel stříbrnou masku, jakmile ji dostal do rukou. Prvním dojmem bylo, že je studená, čímž se přesvědčil, že byla skutečně z drahého kovu.
"A pozvánku kam?" Zeptal se Acteon, i když to tak trochu tušil. Neohrabaně si uvázal stuhu na temeni hlavy a prohlížel si své okolí skrze otvory ve stříbře.
"Jak jsem ti už předtím vyprávěl o takových zvláštních oslavách, tak se jedné zúčastníme. Přiznám se, že prve jsem to chtěl odmítnout, ale pak jsem si řekl, že by to pro tebe mohla být dobrá zkušenost." Odmlčel se, než začal mluvit o důležitých věcech, na které by se měl mladík připravit. Prvním bodem byl fakt, že se tam nosí masky kvůli zachování anonymity, přestože se většinou každý poznal podle hlasu. Dalším bodem bylo, že mu tam ženy před vstupem pokryjí tělo stejnou barvou, jako byla jeho maska.
"Po večeři se tam vydáme. Musíš se tam držet v mé blízkosti, ano? Sice dostaneme náramky stejné barvy, že jsme tam spolu, ale i tak. Chci, aby ses prostě držel u mě." Acteon si masku sundal a pouze souhlasně přikývl. Nemohl uvěřit tomu, že by ho Hektor na něco takového chtěl skutečně vzít, když o těchto oslavách nemluvil v tom nejlepším světle.
"Jistě," Podal Hektorovi stříbrnou masku a ten ji položil vedle své zlaté. Nechápal, proč byly barevně rozlišené, ale nechtěl vypadat jako hlupák, a tak si řekl, že na to přijde sám.
"Ještě něco?" Hektor jenom zavrtěl hlavou, že pro tuhle chvíli to bylo vše.
"Jenom si dej ještě řádnou koupel před večeří."
"Dobrá." Řekl Acteon a vydal se z Hektorovy pracovny. S mírně svraštěným obočím, neustále přemýšlel nad tím, co ho vlastně mělo čekat. Smrt otce a nějaké truchlení bylo odsunuto na dobu neurčitou do pozadí.

Večer opět proběhla jako obvykle hádka. Helena se s Hektorem pustila do křížku, i když to jejímu stavu příliš neprospívalo, jelikož jí během několika týdnů skutečně narostlo břicho a potvrdilo její slova, že očekává potomka. Nakonec z té hádky odešla jako ta špatná, jak jinak.
"Madam, neměla byste se tolik rozčilovat." Chlácholil ji rozrušenou ve společenské místnosti jeden z jejích dlouholetých služebníků.
"Když ty to nechápeš, Alastore." Oslovila muže, který jí byl ze všech zaměstnanců věkově nejblíže a staral se o ni nejdéle.
"Miluji ho, ale on… Má oči jenom pro toho kluka. Zajímám ho jenom kvůli dítěti, a když porodím dívku..." Už během svého mluvení měla nakřápnutý hlas, a když to dořekla, tak si jenom schovala tvář do dlaní a rozplakala se.
"Ale Madam. Hektor je koneckonců o pár let mladší, než vy. Neuvědomuje si, jaký klenot jste." Helena přestala naříkat a zahleděla se do sluhových tmavě hnědých očí.
"Alastore, vždycky ses mne snažil jen povzbudit." Utřela si slzy, které jí stékaly po tvářích, a jenom se pousmála. Opětoval jí úsměv a už se otáčel, aby se šel věnovat svým povinnostem.
"Ale pořád je tu jedna věc, Alastore." Chytila ho za zápěstí a skoro až zoufale na něj upírala svůj pohled.
"Ukonejši mé zlomené srdce, protože Hektor to nikdy neudělá." Sluha sevřel pevně rty k sobě a prohlížel si osamělou ženu. Manžel se jí dlouho nedotkl, jenom se s ní hádal a křičel na ni. Kolikrát se bál, že ji nakonec i udeří. Stál k ní čelem hodně dlouho, zvažoval své možnosti, než si nakonec přiklekl k lenošce, na které ležela.
"Jak si přejete, má paní."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Azano Azano | E-mail | 12. února 2016 v 12:09 | Reagovat

Ta představa, že Hektor střídá sluhy jak ponožky, aniž by o tom Acteon věděl je šílená, leč zajímavá! :D Skutečně by mě zajímalo, jestli s nimi opravdu spal, či stále spí :-D No a nakonec chudáček Helena nutí služebníka Alastora, aby s ní spal O_O  :D Zapeklitá to situace :D  :-D

2 Enqila Enqila | 12. února 2016 v 16:01 | Reagovat

Tak Helena ho primo nenuti xD By se aspon zaskaredil :D a s temi sluhy... who knoes :P

3 Azano Azano | Web | 13. února 2016 v 11:43 | Reagovat

[2]: Ts... takhle mě napínat :D

4 Rain Rain | 26. února 2016 v 12:09 | Reagovat

O můj bože, začínám být pěkně ve skluzu, jak tak vidím! Zatracená škola! Ale neboj se, všechno napravím! xD
Jinak k povídce, musím říct, že se nám to tady pěkně zamotává! A teď k tomu všemu ještě ty slavnosti! Wohou, to abych se pustila do dalšího čtení! Yay~ Alespoň nemusím čekat! xD

5 Enqila Enqila | 26. února 2016 v 14:04 | Reagovat

Ti dám napínání! :D Víš, že ti to klidně řeknu v chatu :D :D
Rain... neboj budeš brzo zas týden čekat :D :D ale jsem ráda, že se líbí ;3

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama